naszezespo_1920x860

Nasze zespoły

Dział Programów Strategicznych

 • Dział Programów Strategicznych w Mierzynie

  #ZarządzanieProjektami #StrategiczneProgramyIProjekty #ZarządzanieTranzycjami #ZarządzaniePortfolio #WdrażaniePolityk

  • Masz wpływ na kształtowanie się globalnego biznesu i zmieniasz na lepszą rzeczywistość innych ludzi.
  • Pracujesz z projektami o największym znaczeniu biznesowym, które wynikają wprost ze strategii grupy.
  • Poznajesz nowe, ciekawe osoby oraz pracę w zróżnicowanych kulturowo środowiskach.
  • Bierzesz udział w niekonwencjonalnych i wyjątkowych projektach, wypełnionych terminami i priorytetami.
  • Zdobywasz szerokie spojrzenie na globalne procesy biznesowe i rozwijasz swoją wiedzę o biznesie.
  • Masz mnóstwo pozytywnej energii – tak jak my!!
  Kim Nordholm-Højskov

  szef Programów Strategicznych  Realizujemy strategiczne marzenia na całym świecie - dzięki doskonałości w egzekwowaniu strategii poprzez profesjonalne metodyki zarządzania projektami.