Informacja o realizacji strategii podatkowej

  • Demant Operations Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok podatkowy trwający od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
  • Demant Operations Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok podatkowy trwający od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r
  • Demant Operations Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok podatkowy trwający od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r