Zapytanie ofertowe

W tym miejscu możesz zapoznać się z naszymi zapytaniami ofertowymi.

 

Mierzyn, 18.01.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/2023 (ZAKOŃCZONE)

W związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia pod roboczą nazwą.: „Wdrożenie inteligentnych linii produkcyjnych oraz transformacja cyfrowa zakładu Demant Operations Poland sp. z o.o. w Mierzynie”, dla którego Demant Operations Poland Sp. z o.o. ubiega się o dofinansowanie w ramach inwestycji wspierającej robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach A2.1.1 z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę, instalację i rozruch dwóch fabrycznie nowych wtryskarek elektrycznych lub elektryczno-hydraulicznych wraz z manipulatorami kartezjańskimi o co najmniej 3 osiach działania zgodnie z zakresem określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

Po dokonaniu oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Arburg Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 233, 02-495 Warszawa. Cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 1 583 565,30 PLN. 

Mierzyn, 7.02.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/2024 (ZAKOŃCZONE)

W związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia pod roboczą nazwą.: „Wdrożenie inteligentnych linii produkcyjnych oraz transformacja cyfrowa zakładu Demant Operations Poland sp. z o.o. w Mierzynie”, dla którego Demant Operations Poland Sp. z o.o. ubiega się o dofinansowanie w ramach inwestycji wspierającej robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach A2.1.1 z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę, instalację, rozruch i wymagane szkolenia fabrycznie nowej maszyny do zautomatyzowanego testowania napięcia akumulatora w otwartym obwodzie zgodnie z zakresem określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

  Po dokonaniu oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Acculogic GmbH, Papenreye 51, 22453 Hamburg, Niemcy. Cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 1 634 082,37 PLN.

Mierzyn, 17.04.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE 02/2024

W związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia pod roboczą nazwą.: „Wdrożenie inteligentnych linii produkcyjnych oraz transformacja cyfrowa zakładu Demant Operations Poland sp. z o.o. w Mierzynie”, dla którego Demant Operations Poland Sp. z o.o. ubiega się o dofinansowanie w ramach inwestycji wspierającej robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach A2.1.1 z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę dwóch fabrycznie nowych robotów do testowania funkcjonalnego wzmacniaczy na poziomie panelu PCBA zgodnie z zakresem określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

1. Wzór formularza oferty

2. Wzór oświadczenia potwierdzającego spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu ofertowym

demant_digital_icon_customer-service_charcoal_rgbdemant_digital_icon_sales_culture_charcoal_rgbdemant_digital_take_the_lead_all_charcoal_rgb