Zapytanie ofertowe

W tym miejscu możesz zapoznać się z naszymi zapytaniami ofertowymi.

 

Mierzyn, 18.01.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/2023

W związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia pod roboczą nazwą.: „Wdrożenie inteligentnych linii produkcyjnych oraz transformacja cyfrowa zakładu Demant Operations Poland sp. z o.o. w Mierzynie”, dla którego Demant Operations Poland Sp. z o.o. ubiega się o dofinansowanie w ramach inwestycji wspierającej robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach A2.1.1 z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę, instalację i rozruch dwóch fabrycznie nowych wtryskarek elektrycznych lub elektryczno-hydraulicznych wraz z manipulatorami kartezjańskimi o co najmniej 3 osiach działania zgodnie z zakresem określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

Zapytanie ofertowe 01/2023

  1. Wzór formularza oferty
  2. Wzór oświadczenia potwierdzającego spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu ofertowym.

 

Mierzyn, 7.02.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/2024

W związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia pod roboczą nazwą.: „Wdrożenie inteligentnych linii produkcyjnych oraz transformacja cyfrowa zakładu Demant Operations Poland sp. z o.o. w Mierzynie”, dla którego Demant Operations Poland Sp. z o.o. ubiega się o dofinansowanie w ramach inwestycji wspierającej robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach A2.1.1 z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę, instalację, rozruch i wymagane szkolenia fabrycznie nowej maszyny do zautomatyzowanego testowania napięcia akumulatora w otwartym obwodzie zgodnie z zakresem określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

Zapytanie ofertowe 01/2024

  1. Wzór formularza oferty
  2. Wzór oświadczenia potwierdzającego spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu ofertowym.

 

demant_digital_icon_customer-service_charcoal_rgbdemant_digital_icon_sales_culture_charcoal_rgbdemant_digital_take_the_lead_all_charcoal_rgb