Ogłoszenie wyników konkursu pn. Koncepcja zagospodarowania terenu przy siedzibie Demant Operations Poland Sp. z o.o. w Mierzynie

Czas czytania artykułu: 4 minuty
by Ania
01.06.2023

Demant Operations Poland Sp. z o.o. wraz z Wydziałem Kształtowania Środowiska i Rolnictwa na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie współorganizował konkurs pn. Koncepcja zagospodarowania terenu przy siedzibie Demant Operations Poland Sp. z o.o. w Mierzynie.

zut_konkurs_na_zagospodarowanie_terenu_w_tekscie_19

- Dziękujemy firmie Demant, że zaufała naszym studentom i naszej uczelni, decydując się na współorganizację tego konkursu – mówi prof. dr hab. inż. Arkadiusz Telesiński, dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. Konkurs skierowany był do studentów 3 i 4 roku studiów kierunku architektura krajobrazu, a jego celem było opracowanie studialnej koncepcji kreującej wizję terenu przy siedzibie Demant w Mierzynie, uwzględniającej elementy jego zagospodarowania tj. formę i układ zieleni, nawierzchnię, oświetlenie i inne elementy małej architektury. Koncepcje opracowane przez uczestników stanowić będą uzupełnienie wytycznych programowo-przestrzennych w dalszych opracowaniach projektowych i realizacyjnych Demant. - Przestrzeń w której żyjemy, to nie tylko budynki. To roślinność swoim pięknem uzupełnia część architektoniczną otaczającego nas krajobrazu - mówi rektor, dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT.

zut_konkurs_na_zagospodarowanie_terenu_w_tekscie_13

Uroczysta gala ogłoszenia wyników i wręczenia pamiątkowych dyplomów odbyła się w dniu 31 maja na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie. Wzięli w niej udział przedstawiciele firmy Demant, władze uczelni, uczestnicy konkursu oraz studenci. Podczas wydarzenia, w formie wystawy, zaprezentowano wszystkie zgłoszone w konkursie prace. - Cieszę się, że mogliśmy pokazać innowacyjne podejście współorganizując konkurs razem z uczelnią. Dziękuję władzom wydziału za otwartość i chęć współpracy. Jest to pierwszy taki projekt z ZUTem, ale na pewno nie ostatni – mówi Sebastian Gulka, dyrektor generalny Demant Operations Poland Sp. z o.o.

zut_konkurs_na_zagospodarowanie_terenu_w_tekscie_8

W imieniu komisji konkursowej wyniki konkursu ogłosił Marek Kędzierski, starszy kierownik Działu BHP i Infrastruktury. Podał on również uzasadnienia dla zwycięskiej i wyróżnionej przez komisję pracy.

Pierwsze miejsce otrzymała praca autorstwa Adrianny Nowakowskiej, Pauliny Stasiuk i Weroniki Krawczak, studentek 4 roku architektury krajobrazu. - Praca otrzymała 1 nagrodę ze względu na bardzo wysoką jakość i atrakcyjność przestrzenną zaproponowanej koncepcji. Motyw przewodni fali dźwiękowej i atrakcyjnie zsyntetyzowana inspiracja uchem człowieka w wyważony, konsekwentny i atrakcyjny sposób wpisane zostały w kompozycje zagospodarowania całego terenu. Sposób wplecenia przyjętego motywu w różnych konfiguracjach na całym terenie, z uwzględnieniem funkcjonalnych potrzeb firmy i jej pracowników cechuje się oryginalnością i dojrzałością projektową – uzasadnił Marek Kędzierski.

zut_konkurs_na_zagospodarowanie_terenu_w_tekscie_5

zut_konkurs_na_zagospodarowanie_terenu_w_tekscie_4

Wyróżnienie natomiast uzyskała praca autorstwa Zuzanny Chudziak, Agaty Kasowskiej i Natalii Maciąg, studentek 3 roku architektury krajobrazu, w której za motyw przewodni przyjęto sensorykę, jako rozszerzenie pojęcia słuchu do ogółu zmysłów człowieka oraz słynne duńskie „hygge” jako klimat przyjazny do przebywania w przestrzeni.

zut_konkurs_na_zagospodarowanie_terenu_w_tekscie_2

zut_konkurs_na_zagospodarowanie_terenu_w_tekscie_6

- Bardzo dziękuję, że tak licznie przystąpiliscie do konkursu. Ogromne gratulacje dla wszystkich uczestników – dodał Sebastian Gulka.

Nowa siedziba Demant w Mierzynie

W ramach inwestycji w Mierzynie powstanie duży budynek produkcyjny, magazyn oraz budynek administracyjny, wraz z platformą techniczną, infrastrukturą drogową i niezbędnymi przyłączami technicznymi. - Wszystkie nowe budynki będą połączone ze sobą oraz z istniejącymi budynkami w jedną strukturę dzięki naziemnym i podziemnym łącznikom – mówi Joanna Zienkiewicz, szef Działu Programów Strategicznych.

- Nowa powierzchnia w wielkości 18 tys. m2 pozwoli na skonsolidowanie wszystkich naszych procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych, które obecnie są rozrzucone w kilku odrębnych budynkach, niektóre znacznie oddalone od siebie. Dzięki temu nastąpi znaczne usprawnienie procesów, lepszy przepływ materiałów i polepszą się warunki pracy – mówi Sebastian Gulka.

Dzięki inwestycji zostaną całkowicie zlikwidowane transporty pomiędzy budynkami i zewnętrznymi magazynami oraz zostanie uporządkowana gospodarka wód opadowych na terenie zakładu. - W procesie przygotowań do inwestycji, uzyskaliśmy do tej pory decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzję o warunkach zabudowy, teraz rozpoczynamy etap projektowania celem uzyskania pozwolenia na budowę – dodaje Joanna Zienkiewicz.

zut_konkurs_na_zagospodarowanie_terenu_w_tekscie_1

zut_konkurs_na_zagospodarowanie_terenu_w_tekscie_7

zut_konkurs_na_zagospodarowanie_terenu_w_tekscie_11

zut_konkurs_na_zagospodarowanie_terenu_w_tekscie_3

zut_konkurs_na_zagospodarowanie_terenu_w_tekscie_20

zut_konkurs_na_zagospodarowanie_terenu_w_tekscie_18

zut_konkurs_na_zagospodarowanie_terenu_w_tekscie_17

O autorze

Ania
Ania, EB & Communication Team Coordinator
Miłośniczka dobrej kuchni, kochająca jazdę na rowerze i górskie wędrówki. W wolnych chwilach gotuje i piecze, a w torebce zamiast portfela trzyma aparat.