Co nowego w SAFe 6.0?

Czas czytania artykułu: 5 minut
by Michał
12.04.2023

Ciągła praca nad sobą jest jednym z najważniejszych wyznaczników postępu. Kierunek zmian nie może być oczywiście przypadkowy – ten wyznaczany powinien być wyznaczany nie tylko w zgodzie z obecnie panującymi trendami, czy odpowiadać na dzisiejsze potrzeby rynku, lecz także winien kreślić nowe szlaki rozwoju tak, by być interesującym dla nowych użytkowników, adresując potencjalne problemy przyszłości.

Na rynku globalnym pojawiło się już kilka opracowań dotyczących nowej wersji modelu SAFe. Poczynając od samego źródła, poprzez liczne opracowania, aż na przykładach użyć skończywszy. W języku polskim jednak nie pojawiło się zbyt wiele omówieni SAFe 6.0, więc w poniższym tekście postaram się nieco przybliżyć najważniejsze założenia zeń płynące, tak w ukazaniu zmian, jak i w omówieniu frameworka jako całości.

 

Sztandarową zmianą jest (jak w przypadku każdego major update) unowocześniony przegląd modelu SAFe, zwizualizowany w postaci tak zwanego Big Picture. Postawiono w nim na podkreślenie celu, jaki przed oczami winna mieć firma wdrażająca ową metodologię, a którym jest Business Agility – zdolność do skutecznego konkurowania w warunkach zmieniających się wymagań rynku poprzez zdolność do szybkiego wdrażania zmian w proponowanych produktach. To Business Agility zostało wzbogacone o model przepływu Strumienia Wartości (Value Stream), który dopełnia całości przedstawiania celu reorganizacji i podkreśla jej znaczenie. Zmiana sama w sobie nadal pozostaje niejasna i nienamacalna, a ubrana w kontekst jakości i wartości dostarczonej użytkownikowi wyraźnie kreśli punkt docelowy organizacji.

 

Fundamentem z kolei stało się SAFe Foundation, czyli usystematyzowany zbiór reguł pomagających liderom kreować rzeczywistość w ramach swoich zespołów. Obok Lean-Agile Leadership znalazł tu również swoje miejsce Continuous Learning Culture, które tworzą ramy fundamentu dla każdej najmniejszej jednostki zarządzającej zespołami pracującymi w SAFe. Mimo że zestaw tych praktyk wydaje się być dość sztywny, to w swojej klarowności pozostawia dużo przestrzeni na przystosowanie ich do rzeczywistości, w której firmy, nie tylko zorientowane na wytwarzania oprogramowania, egzystują na co dzień.

 

Możemy zauważyć, iż popularny niegdyś House of Lean został usunięty, a jego założenia – włączone między innymi w SAFe Core Values, gdzie „Program Execution” i „Built-In Quality” zostały zastąpione przez „Respect for People” i „Relentless Improvement”. Lean-Agile Mindset, sposób myślenia i wdrażania w życie leanowo-zwinnego sposobu organizacji pracy, został przearanżowany, a środek ciężkości przesunięty w kierunku ciągłego dostarczania wartości.

 

Zmianie uległa szósta reguła w SAFe-owym dekalogu. Jej poprzednie brzmienie, skupione bardziej na przykładach technik, skłaniało do ograniczoności i w rozumieniu jej treści. W nowej wersji frameworka reguła ta zyskała nowy wymiar, by wykazać mocniejsze powiązanie z Lean-Agile Mindsetem (czy też Lean Thinkingiem). Przede wszystkim jednak położenie nacisku na płynność wykonywanej pracy mogło stanowić punkt wyjścia do położenia podwalin pod przeorientowanie jej treści na przepływ informacji na wielu poziomach – od zespołu, przez ART, aż po samą „górę” organizacji.

 

Co do samego przepływu, oprócz jego istotności i możliwości mierzenia jego prędkości i skuteczności w przekazywaniu informacji między poszczególnymi encjami na różnych etapach wytwarzania produktu, unaoczniono także potencjalne wyzwania w ośmiu przykładowych obszarach. Przedstawiono równocześnie proponowane rozwiązania tych problemów na wszystkich poziomach konfiguracji SAFe.

 

W odniesieniu do powyższych obszarów wyróżniono osiem akceleratorów – gotowych praktyk zaczerpniętych zarówno z dotychczasowych odkryć frameworka, jak i z doświadczeń firm wprowadzających SAFe i mierzących się z powyższymi trudnościami. Owe praktyki również znalazły swoje interpretacje na poszczególnych poziomach implementacji metodologii.

 

Zmiany systematyzacyjne zaszły również w sferze terminologii. Największa z nich dotyczyła poziomu ART-u, mniejsza – poziomu Solution. Przystosowano też nazewnictwo niektórych wydarzeń zespołowych tak, by lepiej przystawały one do dziedzin leżących poza granicami ogólnie pojętej informatyki.

Te oraz inne przykłady zmian, jakie znalazły się w wersji SAFe 6.0, dostępne są w angielskiej wersji językowej w witrynie https://scaledagileframework.com/whats-new-in-safe-6-0/. Wszystkie materiały użyte w powyższym artykule zaczerpnięte zostały ze strony https://scaledagileframework.com/.

O autorze

Michał
Michał, SAFe Practice Consultant
Niezmiennie od 1994 związany ze Szczecinem. Absolwent informatyki WI ZUT w Szczecinie. Najmłodszy SPC w Demant. Zawodowo odpowiedzialny wdrażanie metodologii SAFe. Pasjonat zwinności, analogowy fotograf-amator, specjalista od gadania oraz na wskroś szczecińskiego braku umiaru.