Temperament

Czas czytania artykułu: 3 minuty
by Maya
12.04.2024

Temperament: klucz do zrozumienia siebie

Temperament to jedna z tych cech ludzkiej osobowości, która odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu naszych decyzji życiowych, w tym także wyboru ścieżki zawodowej. Jest to swoisty zestaw uwarunkowań psychicznych, które determinują nasze preferencje, reakcje emocjonalne i sposób interakcji z otoczeniem. Wpływa on na nasze zachowanie w różnych sytuacjach oraz na podejście do pracy i osiągania celów zawodowych.

Czym jest temperament?

Temperament to zbiór cech, które kształtują nasze reakcje na bodźce zewnętrzne oraz nasze działania w różnych sytuacjach. Jest to swoista matryca, która definiuje nasze upodobania, preferencje i styl życia. Niektórzy ludzie są bardziej skłonni do aktywności i impulsywności, podczas gdy inni preferują spokojne i refleksyjne podejście.

Dlaczego temperament ma znaczenie?

Osoby o różnych typach temperamentu mają różne predyspozycje i preferencje zawodowe. Na przykład osoby o temperamentach ekstrawertycznych i skłonnych do ryzyka mogą odnaleźć się lepiej w środowisku zawodowym, które wymaga częstych interakcji z innymi ludźmi i podejmowania szybkich decyzji. Z kolei osoby o temperamentach spokojnych, melancholijnych mogą lepiej prosperować w zawodach, które wymagają skupienia, analizy i samodzielnej pracy.

Ponadto wybór pracy zgodnej z naszym temperamentem może przynieść większą satysfakcję zawodową. Osoby pracujące w obszarach, które są zgodne z ich naturalnymi predyspozycjami, często osiągają lepsze wyniki, są bardziej zaangażowane w swoją pracę i łatwiej osiągają sukcesy zawodowe.

Jakie są typy temperamentu?

Jak to zwykle w psychologii bywa, teorii nie brakuje. Często słyszymy, że ktoś jest melancholijny, choleryczny czasem nawet spotkamy się z określeniem flegmatyczny albo nawet, choć rzadziej, sangwiniczny. W tych określeniach również kryje się ziarno prawdy. Nazwy określonych stanów i preferencji wzięły się od jednej z pierwszych teorii temperamentu, bazującej na wymiarze neurotyczności i ekstrawersji-introwersji. Był to jeden z pierwszych kroków, który przybliżył psychologię do tworzenia zaawansowanych i rzetelnych teorii  oraz metod pomiaru temperamentu. Jest jednak jedna szczególna, powstała w wyniku wieloletniej pracy warszawskich naukowców z Janem Strelau na czele. Regulacyjna Teoria Temperamentu (RTT) uznaje jeden kluczowy podział temperamentu, w zależności od efektywności stymulacji – zharmonizowanie lub niezharmonizowanie struktur. Sam temperament zamknięto w sześciu cechach, które zostały zoperacjonalizowane i możemy je mierzyć odpowiednimi testami.

Na temperament wg. RTT składają się:

  1. Żwawość, czyli tendencja do szybkiego reagowania i utrzymywania wysokiego tempa aktywności i do łatwej zmiany jakiegoś zachowania w inne. Osoby żwawe łatwiej się przystosowują do nowych sytuacji, potrafią szybko si zaadaptować i działać.
  2. Perseweratywność, czyli tendencja do kontynuowania i powtarzania zachowań po zaprzestaniu działania sytuacji, która to zachowania wywołała. Osoby wysoko perseweratywne nie mają trudności w wypracowaniu rutyny, przestrzeganiu cyklicznych wydarzeń i spotkań. Gdy zniknie natomiast potrzeba cyklicznego działania, później się od tej cykliczności odzwyczajają.
  3. Wrażliwość sensoryczna, czyli reagowanie na bodźce zmysłowe o małym natężeniu. Oznacza to, że takie osoby będą bardziej wrażliwe na nawet słabe zapachy, smak lub dotyk
  4. Reaktywność emocjonalna, czyli tendencja do intensywnego reagowania na bodźce wywołujące emocje, wyrażająca się w dużej wrażliwości i niskiej odporności emocjonalnej. Osoby reaktywne gwałtowniej i intensywniej reagują emocjonalnie na sytuacje, które je na przykład zestresowały, zezłościły lub zasmuciły. 
  5. Wytrzymałość, czyli zdolność do adekwatnego reagowania w sytuacjach wymagających długotrwałej lub intensywnej stymulacji zewnętrznej. Osoby wytrzymałe dłużej wytrzymują pracę pod presją i w stresie, później zacznie im przeszkadzać hałas lub nieporządek w miejscu pracy.
  6. Aktywność, czyli tendencja do podejmowania zachowań o dużej wartości stymulacyjnej. Osoby z wysoką aktywnością będą szukały zadań, które stanowią dla nich wyzwanie, wiążą się z silnymi emocjami i adrenaliną. Takie osoby będą preferowały na przykład sporty wyczynowe.

O zharmonizowaniu bądź jego braku decyduje przede wszystkim stosunek aktywności do reaktywności. Osoby wysoko reaktywne i nisko aktywne, oraz osoby nisko reaktywne i wysoko aktywne będą się cechowały zharmonizowaną strukturą. Wynika to z tego, że mając wysoką reaktywność, czyli tendencję do intensywnych emocjonalnych reakcji na bodźce, osoba równocześnie nisko-aktywna nie będzie narażała się na sytuację, wywołujące zintensyfikowane reakcje. Analogicznie działa to w drugą stronę – osoby wysoko aktywne z niską reaktywnością, mogą poszukiwać bodźców, ponieważ nie mają tendencji do silnych emocjonalnych reakcji – takie bodźce i idące za nimi reakcje będą dla nich mniej obciążające.

Jakie to ma znaczenie w życiu zawodowym?

Przede wszystkim, poznanie swojego temperamentu może pomóc nam wybrać rodzaj i obszar zawodowy, w którym chcemy się rozwijać. Co więcej, znając swoje preferencje do poziomów stymulacji, intensywności bodźców i tego, jak na nie reagujemy, jesteśmy w stanie wypracować efektywne metody komunikacji, zrozumieć, dlaczego niektóre aktywności interesują nas bardziej, a inne mniej.

 

O autorze

Maya
Praktykantka w zespołach EB, HR i Administracji
Pasjonatka natury ludzkiej i pracy twórczej. Po skończeniu kognitywistyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika rozpoczęła studia z psychologii na Uniwersytecie SWPS. Dziś, poza nauką zgłębia tajemnice Employer Brandingu i tajniki skutecznej komunikacji wewnętrznej. W domu jest taka… jak w pracy – uśmiechnięta i gotowa na nowości. W wolnym czasie spotkacie ją na morzu pod polską banderą lub przy sztaludze z farbą we włosach.