Pomysły na wagę złota – czyli o Kaizen w Demant

Czas czytania artykułu: 3 minuty
by Martyna Mitura
11.06.2024

Któż lepiej dostrzega możliwości wprowadzenia usprawnień procesów w codziennej pracy, jak nie osoby, które są bezpośrednio zaangażowane w wykonywanie określonych czynności. Prowadzony w Demant Operations Poland w Mierzynie program Kaizen skutecznie zachęca pracowników do zgłaszania swoich nowatorskich pomysłów, udowadniając, że czasem nawet niewielkie zmiany mogą przynieść odczuwalne korzyści zarówno dla firmy jak również ich samych.

Kaizen, japoński termin oznaczający „zmianę na lepsze” lub „ciągłe doskonalenie”, odnosi się zarówno do usprawniania procesów, jak i rozwijania kompetencji pracowników. „Jedną z podstawowych zasad Kaizen jest identyfikacja i eliminacja marnotrawstw w procesach, np.: nadmiernych zapasów, czasu oczekiwania, niepotrzebnych ruchów lub wad w procesie produkcyjnym/usługowym. Poprzez systematyczną eliminację marnotrawstw, możemy usprawnić nasze działania i stawać się jeszcze bardziej wydajni i konkurencyjni.” – opowiada Wojciech, dyrektor Działu GMS (Global Manufacturing System). Poza usprawnieniami procesów istotny jest także rozwój ludzi. „W filozofii GMS pracownicy mają możliwość wnoszenia pomysłów na ulepszenia, uczestniczenia w inicjatywach rozwiązywania problemów i przejmowania odpowiedzialności za swoje procesy pracy. To nie tylko sprzyja poczuciu własności, ale także prowadzi do ciągłego poszerzania kompetencji i rozwoju w organizacji.” – dodaje Wojciech.

Pomysł może zgłosić każdy zatrudniony w firmie. Wystarczy wypełnić odpowiedni formularz. Ilość zgłaszanych pomysłów jest nieograniczona. Te zrealizowane, które generują oszczędności, biorą udział w głosowaniu. „Aby ocena była obiektywna, głosowanie odbywa się w oparciu o kryteria opracowane wspólnie z przedstawicielami działów zaangażowanych w program, takie jak poziom kreatywności rozwiązania, wpływ na efektywność i jakość procesu oraz wpływ na ekologię. Każde z kryteriów ma przypisaną wagę.” – tłumaczy Piotr, specjalista Lean w Dziale GMS. Za zgłoszenie pomysłu, który okaże się strzałem w dziesiątkę, można wygrać nagrodę pieniężną. Stanowi ona oczywiście atrakcyjną zachętę, jednak bezcenna pozostaje osobista satysfakcja i świadomość, że własny pomysł odniósł sukces i przyczynia się do wspólnego rozwoju.

O tym, jak niewielkie czasem zmiany mogą skutkować dla organizacji niebagatelnymi oszczędnościami doskonale świadczy pomysł Kaizen zgłoszony w 2023 r. przez Sebastiana (Senior Injection Molding Specialist, Molding & Toolshop): wdrożenie prostej zmiany, polegającej na zastosowaniu rękawiczek u kontrolerów jakości przeglądających określone elementy przyniosło rocznie setki tysięcy złotych oszczędności. Sebastian, pomimo zdobycia nagrody nie spoczął jednak na laurach i kontynuuje inicjowanie nowatorskich zmian. W ostatnim czasie zaproponował zastąpienie kruchych, szklanych i nieszczelnych fiolek niedrogimi odpowiednikami z tworzywa PET z gwintem i nakrętką - zapewniającymi szczelność. Rozwiązanie to wyeliminowało do zera przestoje maszyny i możliwe było zastosowanie ich także na kolejnej maszynie produkującej detale wymagające idealnie szczelnego systemu odbioru. Pomysł Sebastiana okazał się kolejnym strzałem w dziesiątkę.

 


„Zawsze można coś zrobić lepiej. W udoskonalaniu naszej pracy nie ma limitów. Czasem najprostsza zmiana może znacząco podnieść komfort pracy oraz wpłynąć na jej wyniki.” - podsumowuje Monika, Team Leader z obszaru BTE. Monika tak wspomina swoje przygotowania do zgłoszenia pomysłu w ramach programu Kaizen: „Najpierw zebrałam potrzebne informacje. Zależało mi na niegenerowaniu kosztów i dodatkowej pracy wielu osób. Gdy uzyskałam zgodę przełożonego, przystąpiliśmy do testów. Zmierzyliśmy czas realizacji zlecenia przed i po wprowadzeniu usprawnienia. Chciałam mieć rzetelne dane. Wyniki mówiły same za siebie – czas realizacji skrócił się o około 40 minut. To bardzo dużo. Zwiększyła się produkcja, bez konieczności zatrudniania dodatkowych osób.” W firmie był to pierwszy oficjalny Kaizen Moniki. Otrzymała za niego drugie miejsce i nagrodę.

 

 

 

Patrząc na program z perspektywy czasu Wojtek przyznaje: „Niesamowita jest możliwość obserwowania, jak pozornie mało istotne modyfikacje mogą prowadzić do znacznej poprawy wydajności i produktywności. Zaskakujący był także pozytywny wpływ programu na zaangażowanie pracowników, ponieważ wzmocnił on znaczenie inicjatyw oddolnych w promowaniu kultury ciągłego doskonalenia w GMS”. Pracownicy nie przestają udowadniać, że ich kreatywność i innowacyjność nie ma limitów.

  „Poziom zaangażowania na wszystkich poziomach organizacji we wdrażaniu Kaizen był niezwykły, co najlepiej świadczy o wspólnej wizji ciągłego doskonalenia. Dane mówią same za siebie: w 2023 r. wdrożyliśmy 95 pomysłów, które wygenerowały ponad 1,4 mln zł oszczędności.” – podsumowuje Wojciech. Od 6.12.2022 r. do 11.03.2024 r. było zgłoszonych 278 unikalnych pomysłów, z których aż 111 udało się z sukcesem wdrożyć! A to nie koniec, bo proces doskonalenia nie zna pojęcia „koniec”.

O autorze

Martyna Mitura
Trainee, Employer Branding & Communication
Pasjonatka komunikacji , z zapałem tworzy treści wzmacniające ducha zespołowego bez skrupułów wykorzystując do tego firmowe monitory, mailingi oraz wszelkie formy drukowane, w tym wewnętrzny Magazyn Demant. Dostarczając informacji szuka sposobów, by inspirować oraz budować most łączący pracowników z wartościami i celami Demant. W wolnych chwilach najchętniej relaksuje się w towarzystwie najbliższych na łonie natury. Hobbystycznie zaangażowana w niekończący się projekt reorganizacji ogrodu oraz własnych czterech kątów.